fbpx

Gröna korset

Visualisera risker, tillbud och skador i realtid med hjälp av Gröna korset

Gröna korset är en enkel & visuell metod för att identifiera risker, tillbud och skador i realtid. Metoden kommer från den analoga whiteboardtavlan men har senaste tiden utvecklats mer digitalt. Idag används Gröna korset på flera sjukhus samt ute i industrin.

Boka DEMOvisning

Maximera kundnyttan med Lean

Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Begreppet “lean” har bara funnits sedan 1990. Tidigare kallades det för TPS (Toyota Production Systems) efter begreppet i det japanska företaget Toyota.

Med Gröna korset visualiserar vi er arbetsmiljö och säkerhet. Med att synliggöra olyckor och tillbud på arbetsplatsen kan få stora effekter i ett förbättrat säkerhetsbeteende hos din personal. I och med att olyckor markeras med gul/rött eller rött i kan alla direkt se om något har hänt på arbetsplatsen, detta så att alla ska bli medvetna om säkerhetsrisker som finns på arbetsplatsen och att ständig arbeta med förbättring och att eliminera dessa.

Skärmytan kan givetvis delas upp och visa annan information som kan vara av nytta för era besökare eller intern personal information.

Gröna Korset

Vad är Gröna korset?

Gröna korset är en enkel visuell metod för att identifiera risker, tillbud och skador i realtid. Genom att varje dag stämma av om risker, tillbud eller skador inträffat och förse dagens datum med en färg (grön, gul, orange eller röd) blir det tydligt vad vi bör vara observanta på och hur vi kan förebygga att skador inträffar.

Metoden kommer från industrin men har utvecklats digitalt och anpassas numera till sjukvård på bland annat Södra Älvsborgs Sjukhus i Västra Götaland. Idag används Gröna korset på flera sjukhus i Sverige samt ute i industrin.

Varför behövs metoden?

Metoden bidrar till att skapa diskussioner kring risker, tillbud och skador och fokuserar på varför en händelse har inträffat och hur och vad som kan förbättras, snarare än vem som varit involverad. Genom att göra detta tillvaratas den kunskap som finns samtidigt som kraften i förbättringsåtgärderna blir stor. Metoden bidrar till systematik i säkerhetsarbetet och en stärkt säkerhetskultur.

Olika definitioner inom metoden:

Risk avser sannolikheten att en händelse med negativa/skadliga konsekvenser ska inträffa.

Tillbud är en oförutsedd, hotande händelse som lätt skulle ha kunnat utveckla sig till en olycka.

Skada är lidande eller obehag, kroppsligt eller psykiskt ogynnsam händelse eller sjukdom, samt dödsfall som uppstått vid kontakt med hälso- och sjukvården, och som inte beror på underliggande sjukdom/trauma.

Vårdskada är lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Det startade i vården och spreds senare till Industrin

Idag arbetar vi med kunder inom industrin och applicerar detta för att upplysa medarbetarna och på sikt motverka framtida tillbud.

Boka DEMOvisning

Kontakta oss direkt.

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster, eller om du önskar en offert på en specifik lösning är det bara att ringa, maila eller komma förbi vårt kontor.

Mathias Palmer

Mathias Palmer

VD / Försäljning 054-24 07 92 mathias@ledtec.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.