fbpx

Kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö

Vi arbetar med ständiga förbättringar efter “Lean”-principen. Vi jobbar hårt med att förbättra både kvalitet & miljö internt. Ett sätt att göra detta är att exempelvis minska våra kunders driftskostnader på elförbrukningen för skyltarna, utan att tumma på vare sig bildkvalitet eller synbarhet.

Detta är en förkortad version av vårt ledningsdokument. Önskar ni ta del av hela vårt kvalitet och ledningssystem så hör av er.

Minskar våra kunders driftkostnader

Vi kan minska våra kunders driftskostnader tack vare våra val av dioder samt IC kretsar, vi använder oss även av ljussensorer som standard på alla installationer. En ljussensor reglerar automatiskt skyltens ljusstyrka beroende på solljuset för att inte störa omgivningen.

Miljöpolicy

LEDtec International AB skall minimera sin negativa påverkan på miljön. För oss som arbetar med att tillverka funktionella och praktiska miljöriktiga elektroniksystem som ibland är flyttbara och återanvändbara, är det mycket viktigt att vi själva aktivt arbetar för ett totalt miljöansvar. Vi skall ha en helhetssyn inom miljöområdet och därigenom främja hushållningen med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. Vi är anslutna till EE-registret.

Detta innebär att vi ska:

Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor. Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständig förbättring. Minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är möjligt. Använda oss av leverantörer som delar vår miljöpolicy. Bedöma våra produkter ur miljö- och hälsosynpunkt. Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.

Vi skall fortsätta att förbättra vårt miljöarbete för att vår verksamhet och våra produkter ska vara så miljövänliga och energisnåla som möjligt.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster, eller om du önskar en offert på en specifik lösning är det bara att ringa, maila eller komma förbi vårt kontor.

Mathias Palmer

Mathias Palmer

VD / Försäljning 054-24 07 92 mathias@ledtec.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.