fbpx

SPSM – Byter ut sin LED-skärm

Dags för ny LED-skärm hos SPSM

SPSM – Byter ut sin LED-skärm. Vi installerade den nya skärmen på samma plats som tidigare. Den nya skärmen är nästan dubbelt så bra upplösning som den tidigare iom att denna har 8mm pixelupplösning.

Mer info om våra storbildsskärmar hittar du här.

Information om SPSM:

SPSM-logo

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

För att på bästa sätt genomföra vårt uppdrag utgår vi som myndighet från fyra aktörsroller i vårt arbete. Som kunskapsaktör, utvecklingsaktör, stödaktör och rättighetsaktör arbetar vi för att våra målgrupper – det vill säga barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning – går i förskolor, skolor och vuxenutbildningar som har god kunskap om hur man utformar tillgängliga lärmiljöer, och förmåga att utveckla sitt arbetssätt så att de ger ett bra stöd som utgår från barns och elevers rätt till en fungerande utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.

Ta gärna en titt på SPSM´s hemsida för mer information.

 

SPSM Örebro